Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

AEROPORT - HISTÒRIA

Per tal de poder opinar i tenir la visió en global de l'aeroport de Sabadell, es va fer necessari investigar sobre quina va ser la historia de l'aeroport.
La nostra sorpresa va estar, descobrir que antigament tenia 2 pistes d'aterratge i que la principal era de 1155 mts amb orientació NW.
Degut a l'interès de la ciutat de Sabadell de poder expansionar-se cap el sud i la dificultat que això suposava per les servituds aèries de l'aeroport, el Ministeri d'Indústria va decidir suprimir la pista principal, deixant en servei la secundària NE (actual) que afecta directament als municipis de Barberà i Sant Quirze del Vallès. Degut a aquest canvi es va edificar Ciutat Badia.
Aquesta va ser la documentació que vàrem obtenir.

01 - Acord de l'Ajuntament de Sabadell 02 - Al·legacions de l'exèrcit a l'acord de l'Ajuntament 03 - Contestació a les al·legacions
04 - Decret del Ministeri de la Guerra de la República 05 - Registre de finques expropiades 06 - Escriptura de cessió a l'Estat Espanyol
07 - Escriptura d'acta de presència 08 - servituds aèries anys 1963 09 - Al·legacions de Sabadell a les servituds aèries
10 - Informe de la Cambra de Comerç de Sabadell 11 - Canvi de les servituds aèries de 1963 12 - Situació dels termes municipals
13 - Situació de les pistes any 1963 14 - Afectació de les servituds aèries a Sant Quirze 1963 15 - Afectació de les servituds aèries a Barberà 1963
16 - Afectació de les servituds aèries a Sabadell 1963 17 - Situació actual i termes municipals 18 - Afectació de les servituds aèries a Sant Quirze 1970
19 - Afectació de les servituds aèries Barberà i Badía 1970 20 - Carta d'aproximació a l'aeroport de Sabadell 21 - Carta d'aproximació d'helicòpters a Sabadell
22 - Mapa d'accidents fora de l'aeroport    
Font: Arxiu històric de Sabadell, AENA, Universitat Autónoma de Barcelona, Butlletí Oficial de l'Estat, Conselleria de Governació.