AVIS LEGAL

La Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès (en endavant Favsq©) es titular de la website www.favsq.org

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002 de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades : la titular d'aquesta website es la Favsq, amb domicili al carrer Garraf, 08192 Sant Quirze del Vallès, amb CIF: G60271723 inscrita al registre d'entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 220/1 el 27.07.1993

ÚS DEL PORTAL: La website de la Favsq, proporciona accés a multitud de dades, informacions i continguts, a les que qualsevol usuari pot tenir accés. L'usuari es compromet a fer un bon ús d'aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: La Favsq, es propietària dels drets de propietat intel·lectual de les seves pàgines web. Tots els drets reservats en virtut d'allò que disposa l'article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de part o la totalitat del contingut d'aquesta website, amb fins comercials. Es permet la publicació, en un altre medi, de qualsevol article, enllaç, carta, etc... d'aquesta website, sempre que es mencioni la seva procedència.

ENLLAÇOS: La Favsq, no es responsabilitza dels continguts de les websites que tinguin enllaços amb la nostra pàgina web. La Favsq no garantitza la disponibilitat, qualitat, veracitat, fiabilitat, exactitud, validesa i constitucionalitat, dels continguts de las websites amb les que es tinguin hipervincles. Els vincles amb d'altres associacions, entitats, empreses, etc... no signifiquen cap tipus d'associació, vinculació, fusió o participació, amb aquestes entitats.

CONTINGUTS ENVIATS PER L'USUARI: En cas de que l'usuari envíi algún contingut o qualsevol tipus d'arxiu, aquest declara que te el dret a fer-ho legalment i no infringeix cap dret de propietat intel·lectual. L'usuari asumeix la responsabilitat que es derivi del dany causat per la seva comunicació que suministri personalment o en el seu nom. La Favsq es reserva el dret de publicació i divulgació del material enviat per l'usuari.

SOBRE L'OPINIÓ: La Favsq no comparteix necessàriament l'opinió donada pels usuaris que envíen continguts a la seva pàgina web, tanmateix es reserva el dret de publicació d'opinions que lluny de ser una crítica, es dediquin a insultar i difamar persones o entitats, així com opinions donades sense identificació de l'usuari.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: La Favsq no ven ni lloga els mails d'usuaris apuntats a aquesta Associació o be apuntats a la seves llistes de distribució.