CIVISME - EQUIPAMENTS

La instal·lació d'equipaments no racionalitza els existents.
 
Donar exemple no és la principal manera d'influir en els demés, és l'única. Einstein