Editorial

maig 2022

Ja tenim Consell del Poble: Fem-ho possible

El passat dia 15 de juny, es va constituir el Consell del Poble a Sant Quirze del Vallès. Es tracta d’un òrgan consultiu, de participació ciutadana, que organitza, coordina propostes i suggeriments i difon processos participatius al municipi.

La Federació d’Associacions de Veïns porta anys reivindicant aquest Consell del Poble, i tenir-lo es pot considerar un èxit, especialment, si tenim en compte que l’Ajuntament s’hi havia compromès i no acabava de trobar el moment per endegar-lo.

La FAV va fer un treball de recerca important en municipis on ja s’havia implantat el Consell del Poble. En tots ells, la paraula participar, és el punt neuràlgic del Consell del Poble. La ciutadania ha de participar de tot allò que l’afecta en el municipi, de tot allò que vol canviar per millorar, de tot allò que vol debatre, en definitiva, poder dir el què pensa i obtenir resposta de l’Alcaldia.

Es parlava de tres vies de treball, la del poble cap a l’Ajuntament, tramitant iniciatives i peticions; la de l’Ajuntament al poble, entregant informes i anticipant accions en temes que pugui tractar el Consell del Poble i la que pot sorgir del propi Consell del Poble, per la seva rellevància.

Per tant, la FAV té com a objectiu, promoure la participació de la ciutadania, treballant i consensuant cada petició d’una forma objectiva i traslladar-la a l’Ajuntament, mitjançant el Consell del Poble. Té clar, que cal aprofitar qualsevol obertura o via de comunicació que ofereix l’Ajuntament i aquesta pot ser important.

Podeu trobar el document de la FAV, sobre el Consell del Poble a la seva web: www.favsq.org/ apartat dossiers.

La FAV us demana la màxima col·laboració per fer que el Consell del Poble sigui rellevant i exitós. Podeu traslladar les vostre peticions a: mail@favsq.org

editorial