Editorial

gener 2023

L’aigua de Sant Quirze: La nostra aigua

- La informació del canvi, escassa i pocs dies abans.
- L’accés d’usuari a la web no està activa.
- Reinversió en millorar el servei, tan malament estava?
- I continuem pagant el mateix (de moment).

El Servei de l’aigua a Sant Quirze s’ha Municipalitzat. La gestió per part de l’Ajuntament, es va posar en marxa el passat 3 de gener d’aquest nou any.

És un pas importat per aquest Municipi, tenint en compte que ara es més de tots. És el propi Ajuntament que diu “la ciutadania és també propietària de l’empresa”. Precisament perquè és un pas important per la ciutadania, i a més n’és “propietària”, és estrany el sistema utilitzat per a comunicar-li aquest gran canvi.

La revista Informen del mes de desembre del 22, es diu que a partir del 3 de gener del 2023 la gestió de l’aigua, es farà des dels Serveis Municipals de Sant Quirze. Aquesta empresa és totalment pública i, per tant, haurà d’informar de tot el que fa i garantir transparència en l’activitat, la gestió econòmica i el servei.

Es va penjar un full informatiu a les portes d’algunes llars, però en altres no. Es va posar la mateixa nota en un sobre, sense nom, en algunes bústies, però en altres no. I si bé és probable, no deixem de ser un poble, que tothom ja sàpiga el canvi el que és segur és que no tothom sap ni què suposa ni què comporta.

La web, no està activa del tot, es basa en formularis manuals. L’alta com usuari està pendent de desenvolupament. Per tant, no es poden fer consultes personals. Tot plegat un nyap, doncs hauria d’haver estat dissenyada i programada amb suficient antelació; temps n’hi havia.

El telèfon per avaries correspon a un bloc de telèfons de Vilanova i la Geltrú. A l’apartat de les tarifes, no hi ha cap text que expliqui què signifiquen les columnes de “Vigent” i “Proposta” amb els mateixos resultats.

No s’especifica si la propera factura es rebrà digitalment o en paper... Les paraules escrites per l’Ajuntament, o sigui de l’Alcaldessa ja que és la persona de més alt rang en tota aquesta peripècia, parlen de reinvertir els abans beneficis de l’empresa privada, en millora del servei. Si estava malament, caldria reclamar a l’anterior gestor i si està bé, s’ha d’aclarir en què s’invertiran els diners, doncs ja està clar, que ni pensen abaratir la factura. Transparència.

Però malgrat tenir-hi dret, la ciutadania no està representada en l’orgue de gestió de l’aigua i, per tant, els comptes que l’Ajuntament mostri, seran els que volen mostrar.

Resumint, s’ha fet tot de forma apressada i s’ha comunicat pitjor, la ciutadania no té una eina interlocutòria que funcioni, continuarem pagant el mateix, i es desconeix si existeixen tècnics darrera de tot aquest canvi.

Tot aquesta poca seguretat, recorda el canvi de l’autopista A7: pagant tot funcionava bé, els responsables de l’autopista estaven preparats per tot, grues, neteja, arreglar bonys... ara la grua te la portes tu i les reparacions ja veurem.

Si busques per internet Aigües de Sant Quirze i a la mateixa web de l’Ajuntament encara surt CASSA, ui ui ui que la supervisió sembla que fa aigües.

aixeta
aixeta