Editorial

Consell del Poble, el més calent a l’aigüera

gener 2024

Aquesta frase feta, «el més calent a l’aigüera» ve a dir que no s’ha fet res o que no hi ha res a punt per fer-se, i és una definició que s’adapta a la situació del Consell del Poble.

Posem-nos en antecedents: el Consell del Poble és una reivindicació de la Federació d’Associacions de Veïns i que, probablement, per interès electoral, l’Ajuntament aprova la seva constitució el 15 de juny del 2022.

Es tracta d’un òrgan consultiu que la seva funció és la de representar les diferents veus de la ciutadania i d’entitats, estudiant, coordinant i valorant les propostes de l’Ajuntament, des d’un punt de vista més social que no pas polític.

consell poble

És doncs l’Ajuntament, qui abans de tirar res endavant que pugui afectar de forma notable la vida de la ciutadania, ha de presentar la proposta al Consell del Poble i recavar la seva opinió i escoltar les seves propostes d’esmena o alternatives.

I això és quelcom que l’Ajuntament no ha fet des de la creació d’aquest orgue consultiu.

No és funció del Consell aprovar inversions, pressupostos, projectes, però sí la de donar la seva opinió sobre qualsevol d’aquests temes, i també la de fer-ho arribar a la ciutadania, si s’escau, perquè es pronuncïi en cas de desavinença o falta de consens.

Són prou significatius alguns dels projectes aprovats per l’Ajuntament, quin impacte a la vida del poble i especialment en el seu endeutament pressupostari, mereixien ser presentats al Consell del Poble i en canvi no se l’ha tingut en compte.

D’aquí que sembli que l’interès per constituir-lo, fos merament electoralista i no pas activista.

Un problema endèmic del nostre poble és l’habitatge. Els nostres joves marxen perquè Sant Quirze no els ofereix alternatives. El Pla d’Habitatge de l’Ajuntament té previst la construcció d’una sèrie de habitatges en 6 anys, possiblement quan hagi marxat més de la meitat de la població en edat entre els 18 als 35 anys i els que tinguin l’oportunitat d’aconseguir un habitatge, seran molt pocs. El Consell no ha tingut ni veu ni vot en aquest dossier.

consell municipal

Com tampoc l’ha tingut en la decisió de la construcció de la nova piscina ni tampoc en la remodelació del nou Casal per a gent gran.

El PAM (Pla d’Actuació Municipal) projecte ambiciós 2023-2027 diu “El document del PAM detalla fins a 330 propostes d’actuacions en 24 àmbits. El PAM conclou que aquestes actuacions, són una guia de futur destinada a contribuir al desenvolupament sostenible i al creixement harmoniós de Sant Quirze del Vallès» on es parla dels àmbits de participació, designa al Consell del Poble en primer lloc i encara és l’hora que l’Ajuntament li hagi fet arribar res relacionat amb aquest document i el seu contingut.

Podríem fer una relació de projectes i temes prou importants per la ciutadania de Sant Quirze, en què el Consell no ha rebut cap input de l’Ajuntament, com són, Via Pública, Autobusos, Poliesportiu, Okupació, Autoescoles, Servei de l’Aigua, Reciclatge....de tots els temes, el Consell té opinió.

S’ha pogut evidenciar què l’Ajuntament disposa d’un Consell del Poble i aquesta etiqueta, ha estat una bona campanya publicitària per aquest govern.

Des de la Federació insistirem a demanar que s’atorgui al Consell del Poble el necessari, per tal que pugui exercir la funció pel qual ha estat creat i si l’Ajuntament no actua segons la seva obligació, serà el Consell qui elevi propostes encara que no se li hagin demanat.

En aquest sentit la FAV us demana la màxima col·laboració per fer que el Consell del Poble sigui rellevant i exitós. Podeu traslladar les vostres peticions a: mail@favsq.org

Aqui podreu trobar el document de la FAV, sobre el Consell del Poble.