ESCRITS

DATA ENTITAT DESCRIPCIÓ CONTESTAT
16.05.2022 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant nulitat d'una llicència d'espectacles a Can Casablancas NO
06.01.2022 Ajuntament Sant Quirze Reclamant plantació arbres al Living SI
13.05.2021 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut llista d'habitatges ocupats a SQV. NO
03.05.2021 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut còpia contracte manteniment poliesportiu. Comissió de Garantíes de Transparència
01.10.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut informació sobre tall de la via verda. SI
12.08.2020 Agència Seguretat Aèrea Vols sobre el nucli de Sant Quirze. Defensor del Pueblo
02.07.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut reunió amb alcaldia. SI
11.06.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut consulta expedient tècnic de les deficiències del Poliesportiu Síndic de Greuges
29.01.2020 Ajuntament Sant Quirze Al·legacions a l'Avantprojecte de Reforma del Poliesportiu SI
20.12.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant informació sobre la retirada de l'amiant al municipi Síndic de Greuges
21.11.2019 Ajuntament Sant Quirze Sobre el projecte del poliesportiu del Living SI
06.11.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant nulitat d'un requeriment Síndic de Greuges
29.10.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant reunió urgent amb l'alcaldessa SI
23.10.2019 Ajuntament Sant Quirze Comunicant incidències a Can Pallàs Síndic de Greuges
25.09.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant instruccions per les subvencions 2020 Síndic de Greuges
13.03.2018 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant resposta a dos projectes presentats SI