ESTADÍSTICA

Població 2021 20.156 Nascuts a Catalunya 15.983 PIB per habitant 36.500€
Població (homes) 9.875 Nascuts a la resta d'Espanya 2.573 Renda familiar per habitant 2018 22.700€
Població (dones) 10.281 Nascuts a l'estranger 1.600 Pensionistes 2019 3.206
Extensió Km2 14,07 Habitatges familiars principals 2011 6.809 Afiliats a la Seguretat Social 2021 9.678
Densitat (hab/km2) 2019 1.432 Habitatges en lloguer 2011 609 Atur registrat 2019 713
Naixements 2020 137 Tones residus 2018 7.058 Residus per capita (kg/hab/dia) 2020 1,28
Matrimonis 2020 37 Defuncions 2020 161 Recollida selectiva 2020 40,6%
Font: Idescat Generalitat de Catalunya