Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

POBLE - ESTADÍSTICA

Població 2018 19.939   Nascuts a Catalunya 15.760   Número turismes 10.235
Població (homes) 9.754   Nascuts a la resta d'Espanya 2.726   Número de motocicletes 2.046
Població (dones) 10.185   Nascuts a l'estranger 1.381   Vehicles industrials 2.267
Extensió Km2 14,07   Habitatges familiars principals 2011 6.809   Afiliats a la Seguretat Social 2017 9.146
Densitat (hab/km2) 1.417   PIB per habitant (milers d'euros) 32,6   Atur registrat 2018 635
Naixements 2017 164   Renda familiar per habitant 2015 22.300€   Residus per capita (kg/hab/dia) 2017 1,11
Matrimonis 2017 74   Superficie agrícola (hectàrees) 182   Tones residus 2017 8.014
Defuncions 130   Habitatges iniciats 2017 31   Recollida selectiva 2016 32,54%
               
Font: Idescat Generalitat de Catalunya, Direcció General de Trànsit