PREU DE L'AIGUA


  2011-2012 2013 2014 2015-2016 2017-2021
  Preu m3 % Preu m3 % Preu m3 % Preu m3 % Preu m3 %
Preu aigüa (1)                    
fins 9 m3 0,2544 8,53 0,2914 14,54 0,3059 4,98 0,3087 0,92 0,3155 2,20
de 10m3 a 15 m3 0,5120 8,52 0,6607 29,04 0,6935 4,96 0,6997 0,89 0,7151 2,20
de 16m3 a 18 m3 1,0296 8,56 1,4035 36,32 1,4731 4,96 1,4864 0,90 1,5191 2,20
a partir de 18 m3 1,0296 8,56 1,7484 69,81 1,8351 4,96 1,8516 0,90 1,8923 2,20
Preu Canon (2)                    
fins 9 m3 0,4339 8,50 0,4339 0,00 0,4791 7,21 0,4863 1,50 0,4936 1,50
de 10m3 a 15m3 0,9192 8,50 0,9192 0,00 1,1036 7,21 1,1202 1,50 1,1370 1,50
de 16m3 a 18 m3 2,2980 8,50 2,2980 0,00 2,7590 7,21 2,8004 1,50 2,8424 1,50
a partir de 18 m3 2,2980 8,50 4,1176 79,18 4,4144 7,21 4,4806 1,50 4,5478 1,50
Quota Servei (3) 10,58 7,96 14,42 36,29 15,14 4,99 15.28 0,92 15,62 2,23
(1) Els trams poden variar en funció dels residents (veure "pagui menys al rebut de l'aigua")
(2) Canon fixat per la Generalitat.
(3) Preu bimensual. Fins el 2006 es pagava una quota de conservació de 0,62 €/mes

Pagui menys al rebut de l'aigua