Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

CALENDARI FISCAL

Impost de vehícles: 01.03.2017 fins 02.05.2017
   
Impost bens inmobles:
No domiciliats: 01.02.2017 fins 03.04.2017
Domiciliats (4 pagaments): 28.02.2017 / 28.04.2017 / 30.06.2017 / 29.09.2017
Domiciliats (10 pagaments): 28.02.2017 / 31.03.2017 / 28.04.2017 / 31.05.2017 / 30.06.2017
  31.07.2017 / 31.08.2017 / 29.09.2017 / 31.10.2017 / 30.11.2017
   
Taxa de guals: 28.04.2017 fins 30.06.2017
   
Taxa conservació cementiri: 29.05.2017 fins 31.07.2017
   
Taxa recollida d'escombraries: 29.09.2017 fins 1.12.2017