Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

CALENDARI FISCAL

Impost de vehícles: 01.03.2019 fins 03.05.2019
   
Impost bens inmobles:
No domiciliats: 04.02.2019 fins 05.04.2019
Domiciliats (4 pagaments): 01.03.2019 / 02.05.2019 / 01.07.2019 / 01.10.2019
Domiciliats (10 pagaments): 01.03.2019 / 01.04.2019 / 02.05.2019 / 03.06.2019 / 01.07.2019
  01.08.2019 / 03.09.2019 / 01.10.2019 / 04.11.2019 / 02.12.2019
   
Taxa de guals: 02.05.2019 fins 05.07.2019
   
Taxa conservació cementiri: 31.05.2019 fins 31.07.2019
   
Taxa recollida d'escombraries: 30.09.2019 fins 02.12.2019