CALENDARI FISCAL

Taxa/impost Període
Impost de vehícles: 01.03.2021 fins 03.05.2021
   
Impost bens inmobles:  
No domiciliats: 01.02.2021 fins 06.04.2021
Domiciliats (4 pagaments): 01.03.2021 / 03.05.2021 / 01.07.2021 / 01.10.2021
Domiciliats (10 pagaments): 01.03.2021 / 06.04.2021 / 03.05.2021 / 01.06.2021 / 01.07.2021
  02.08.2021 / 01.09.2021 / 01.10.2021 / 02.11.2021 / 01.12.2021
   
Taxa de guals: 01.05.2021 fins 01.06.2021
   
Taxa conservació cementiri: 01.06.2021 fins 30.06.2021
   
Taxa recollida d'escombraries: 01.10.2021 fins 30.11.2021