CALENDARI FISCAL

Taxa/impost Període
Impost de vehícles: 01.03.2022 fins 02.05.2022
   
Impost bens inmobles:  
No domiciliats: 01.02.2022 fins 01.04.2022
Domiciliats (4 pagaments): 01.03.2022 / 02.05.2022 / 01.07.2022 / 03.10.2022
Domiciliats (10 pagaments): 01.03.2022 / 01.04.2022 / 02.05.2022 / 01.06.2022 / 01.07.2022
  01.08.2022 / 01.09.2022 / 03.10.2022 / 02.11.2022 / 01.12.2022
   
Taxa de guals: 02.05.2022 fins 04.07.2022
   
Taxa conservació cementiri: 01.06.2022 fins 01.08.2022
   
Taxa recollida d'escombraries: 03.10.2022 fins 05.11.2022