Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

TAXA DE GUALS

El govern municipal del 2006 (CiU) el va aplicar a tots els guals, tant si s'havien sol·licitat com si no.

El govern municipal del 2007 (CiU-ERC) ha rectificat i ara, tant sols el pagaran els que ho sol·licitin, però lo cobrat, cobrat està.

El govern municipal del 2008 (CiU-PSC-PP) amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de l'Estat, segueix aplicant aquest impost.

El podríem qualificar aquest impost, de la taxa de la vergonya, pel mal portat que ha estat.

Fins a 4 metres lineals per any:     23,39 €
Per cada metre o fracció més:         6,64 €