TAXA DE GUALS

TIPUS IMPORT
Aparcaments privats:  
Fins a 4 metres lineals per any 23,39 €
Per cada metre o fracció més  6,64 €
Aparcaments comunitàris (max. 15 vehícles):  
Fins a 4 metres lineals per any 35,79 €
Per cada metre o fracció més 10,16 €
Aparcaments comunitàris (més de 15 vehícles):  
Fins a 4 metres lineals per any 42,94 €
Per cada metre o fracció més 12,19 €