Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

IMPOST BENS IMMOBLES (IBI)

El més sucós dels impostos per la quantitat a pagar.Les families nombroses gaudirán d'un descompte entre el 50% i el 90% en funció del nivell de renda i membres de la família.

La quota ve donada pel valor cadastral de l'habitatge (marcat pel Ministeri de la Vivenda).

El percentatge que es pagarà serà del 0,5464% (sense canvis respecte al 2017, a l'espera de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat 2019)

Es podrà fraccionar el pagament en 10 quotes mensuals. Més informació a aquesta web municipal..

Calculi que pagarà (Entrar imports sense decimals)

 €

 € -----> Increment   %