Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

IMPOST DE VEHÍCLES

Vehícles: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
menys de 8 cavalls 21,75 22,72 22,72 22,72 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40
de 8 a 11,99 cavalls 57,12 61,34 61,34 61,34 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18
de 12 a 15,99 cavalls 120,57 129,49 129,49 129,49 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37
de 16 a 19,99 cavalls 150,19 161,30 161,30 161,30 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14
més de 20 cavalls 187,71 201,60 201,60 201,60 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65
                         
Ciclomotors: 7,41 7,41 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84
                         
Motocicletes:                        
Fins a 125 cc         8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Més de 125 fins 250 cc         14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04
Més de 250 fins 500 cc         28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09
Més de 500 fins 1000 cc         56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16
Més de 1000 cc         112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31