Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

IMPOST DE VEHÍCLES

Vehícles: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
menys de 8 cavalls 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40
de 8 a 11,99 cavalls 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18
de 12 a 15,99 cavalls 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37
de 16 a 19,99 cavalls 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14
més de 20 cavalls 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65 207,65
                 
Ciclomotors: 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84
                 
Motocicletes:                
Fins a 125 cc 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Més de 125 fins 250 cc 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04
Més de 250 fins 500 cc 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09
Més de 500 fins 1000 cc 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16
Més de 1000 cc 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31 112,31