NEWSLETTER

Hem creat una llista de correu, per tal de poder-vos fer arribar les novetats al vostre correu electrónic. Aquesta llista es oberta a tothom que vulgui rebre informació de la vida veïnal de Sant Quirze.

COM DONAR-SE D'ALTA O DE BAIXA
Donant la teva adreça de correu electrònic, escollint l'opció desitjada i polsant el botó ENVIAR.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades que ens faciliti s'inclouran en fitxers automatitzats que es conservaran d'acord amb la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament (UE) 2016/679, i seran tractades d'una manera confidencial. L'interessat es podrà adreçar a la Federació de Veïns per demanar-ne la consulta, actualització, rectificació o cancel·lació.

Si te qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament de les seves dades, així com si desitja exercitar algun dels seus drets de informació, oposició, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, (o qualsevol altre al que cregui te dret) contacti amb nosaltres al correu electrónic: mail@favsq.org


 ALTA  BAIXA