FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tancar
 

VISITEM LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA A SANT QUIRZE

Aquests darrers dies hem estat visitant les instal·lacions que CASSA té a Sant Quirze i  que ens donen el subministrament d’aigua al poble.
Per tal de que tinguem una idea general, el subministrament es fa via una canonada principal (Av. Arraona) i que omple els dipòsits existents a Serra de Galliners (6 dipòsits amb una capacitat total de 8.400 metres cúbics), des d’aquí arriba al poble per gravetat. Tanmateix, una entrada de subministrament a la zona de les Morisques, fa que es reguli la pressió del subministrament, a la zona de Mas Duran.
La potabilització i la cloració de l’aigua, depenen d’ATLL (Aigües Ter-Llobregat), malgrat que uns dispositius instal·lats als dipòsits, detecten la manca de cloració i poden augmentar-la, arribat el cas.
Existeixen també 3 dipòsits, amb una capacitat de 23.000 metres cúbics, situats a Castelltort i que donen servei a Sabadell, que en cas de manca de subministrament, tenen enllaç amb la xarxa de Sant Quirze.
La xarxa de distribució és antiga i, malauradament, està feta amb canonades de fibrociment, el que fa que permanentment tinguem fuites i talls en el subministrament. Aquí és on l'Ajuntament hauria revisar el contracte de manteniment de xarxa, canvi de canonandes, comprovar que es compleixi el reglament en la fondaria de les canonandes, etc...
Caldrà veure també, si el servei que paguem es correspon amb el que paguen altres poblacions o com diuen els tècnics de CASSA, és molt inferior. 

 
 
blog comments powered by Disqus