Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

IMPOSTOS
Taxes 2018, cap canvi
22 NOV 2017

Per l’any 2018 cap canvi en les quotes a pagar tant en l’IBI, escombraries, guals, vehicles, etc... els únics canvis que es produiran seran els següents:

  • Els rebuts d'IBI inferiors a 120€ podran fraccionar-se en 10 pagaments mensuals.
  • Recàrrecs del 50% en vivendes d'ús residencial, que estiguin declarades com desocupades en caràcter permanent.
  • Descomptes entre el 75% i el 85% en les plusvàlues, si la vivenda va a parents en primer grau, que hagin conviscut els dos darrers anys amb el causant.

Podeu consultar el calendari de les taxes aquí