Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

AJUNTAMENT
Pressupost 2019, menys inversió, més despesa en personal
2 FEB 2019

Les novetats en el pressupost municipal pel 2019, venen donades per la disminució de la inversió (17,32%), de la despesa (2,73%) i de les subvencions (1,89%), mentre augmenta la despesa de personal (5,38%) i les despeses financeres (2,26%).

Haurem de recordar que, segons el programa electoral presentat l’any 2015 per l’actual govern municipal, ens deia “obrirem l’elaboració del Pressupost municipal i les Ordenances fiscals al veïnat” cosa que, lamentablement, no ha succeït en aquests quatre anys, amb excepció del pressupostos participatius, que representen tant sols l'1% del pressupost i que podria haver donat un punt de vista diferent, o si més no, haver servit de recordatori de promeses electorals.

Podeu consultar el pressupost aquí.