Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

MEDI AMBIENT
No ho llencis, recicla
4 ABR 2019

Tot just farà un any, la Comunitat Europea aprovava una directiva per la que s'obliga als estats membres, a complir un percentatge molt ambiciós de reciclatge, que entre d'altres inclou: 65% dels envasos el 2020, el 75% de paper i el 50% del vidre el 2025 i el 65% de la totalitat dels residus el 2035

També caldrà reciclar el 2022, els residus domèstics perillosos, el 2023 els biològics i el 2025 els tèxtils.

A la revista de gener de 2017, ja vàrem incloure un croquis, de com funcionava el reciclatge a la Comunitat Europea i que caldrà tornar a recordar de nou, "paguem pel reciclatge cada vegada que comprem un bé": Per tant, si no acaba a la línia de reciclatge, es genera un romanent que no s'utilitzarà.

A Sant Quirze estem al 32,5% del reciclatge, així doncs, la regla és clara: paguem el reciclatge quan comprem, si no el separem, s'incrementaran els costos per separar la brossa i, al final, tot plegat ens sortirà més car. Està clar doncs, que tots el habitants de Sant Quirze, els que hi treballen i els qui estan de pas, haurem de fer alguna cosa.

Valgui dir que també aquí, l'Administració té la seva part de culpa, doncs no tan sols ha d'incrementar les campanyes de conscienciació i foment, sinó que hauria de legislar, pensant en el bé comú i no en la vista posada en els increments de producció, el consum i de l' economia.