AJUNTAMENT

L'IBI s'apujarà un 3,99%

24 OCT 2019El Ple municipal ha aprovat els impostos i taxes que pagarem l’any vinent. Entre les modificacions, trobem un increment del 3,99% en l’impost de bens immobles, que aportarà 700.000 € a les arques municipals. Curiosament, el mateix import en que s’incrementaran les despeses de personal, el que fa pensar que amb aquest increment, no notarem cap millora en els bens i serveis que ofereix l’Ajuntament.
Una altra novetat, és el descompte del 20% a la taxa d’escombraries a tots aquells que facin compostatge a casa seva, això sí, no es lliuraran de tenir que sol·licitar-ho cada any i complir requisits de volumetria, olors, etc... i és que la burocràcia cada dia ens fa llençar més temps i més diners.
Per últim, els vehicles de més de 25 anys d’antiguitat, deixaran d’estar bonificats a la taxa de vehicles i pagaran com qualsevol altre.
Podeu consular aquí el calendari i les taxes dels guals, IBI, escombraries i vehícles.