AJUNTAMENT

Pressupostos del 2020

30 NOV 2019El Ple municipal ha aprovat els pressupostos per l’any 2020 i que s’augmenten un 4,65%, una mica lluny de l’IPC previst entorn del 0,5%, així doncs d’on sortiran els diners?
Els diners que rebem de l’Estat i la Generalitat, ni de bon tros cobreixen aquest augment, així doncs, tenim clar que sortirà de l’augment de taxes i impostos com ara l’IBI (un 4%) i la resta vindrà de les plusvàlues i de les activitats econòmiques, objectius molt discutibles i més quan entrem en un període de recessió.
En quant a les despeses, destacar l’augment de les de personal un 6,19% i molt especialment les que cobren els càrrecs electes, regidors, personal de confiança i grups polítics, que si bé no augmentaven des del 2015, aquest any ho fan en un 81%, bastant lluny de l’IPC que s’ha produït en aquest període, un 5,5%
Cal que valorem en positiu, l’augment de la inversió en un 28% (si no invertim no millorem) i la caiguda dels diners destinats a pagar el deute en 38% (a menys deute, més possibilitats de noves inversions tenim).
Podeu trobar aquí tots els números