TRANSPORT

L'ATM rectifica i crea la T-Familiar

12 DEC 2019Davant les queixes veïnals, d’entitats i dels Ajuntaments, l’ATM ha rectificat en quan a les tarifes previstes pel 2020 i crea la T-Familiar, que permet viatjar amb el mateix bitllet diferents membres familiars, però amb el preu augmentat, ens expliquem.
La nova targeta tindrà 8 viatges, a consumir en 30 dies i a un preu de 10€ (1 zona), 19€ (2 zones) i serà efectiva a partir de l'u de març de 2020, doncs les actuals T-10 estaran vigents fins el 29 de febrer, d’aquesta manera la nova taula de tarifes queda així:

targeta 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Billet senzill 2,40€ 3,40€ 4,50€ 5,75€ 7,35€ 8,55€
T-Casual 11,35€ 22,40€ 30,50€ 39,20€ 45,05€ 47,90€
T-Usual 40,00€ 53,85€ 75,60€ 92,55€ 106,20€ 113,75€
T-Jove 80,00€ 105,20€ 147,55€ 180,75€ 207,40€ 222,25€
T-Familiar 10,00€ 19,00€ 27,00€ 35,00€ 40,00€ 42,00€