ESPORT

La gestió de l'esport a Sant Quirze

4 MAR 2020


L ‘augment de l’activitat esportiva, lligat a l’augment de la població al nostre municipi, és més que evident. Per una banda, tenim unes instal·lacions esportives que han quedat insuficients, i amb una renovació i manteniment per sota del desitjable, i per l’altra banda, una forta activitat per part dels clubs de competició esportiva federada, que en les seves pròpies paraules diuen “ S’ha donat cabuda a qualsevol persona que demanés formar part de les escoles d’iniciació esportiva, passant per totes les edats...”
Això ha portat a que la demanda ha quedat superada per l’oferta i l’Ajuntament, durant les darreres dècades, no ha aconseguit gestionar aquest tema adequadament i actualment, ens trobem amb un més que evident col·lapse.
Aquesta Federació entén que l’Ajuntament ha de vetllar per l’interès general de la població. En el cas de l’esport, ha de trobar l’equilibri, entre la disponibilitat pressupostària per fer front a aquest situació, sense oblidar totes les altres pendents de resoldre al municipi i les demandes, principalment, dels clubs amb un fort creixement exponencial. L’Ajuntament ha fet un gran esforç pressupostari en subvencions a clubs esportius, en comparació amb d’altres activitats esportives o de caràcter cultural, social, etc... i evidentment, no tothom es pot permetre pagar per fer esport.
La tasca de l’Ajuntament és la de buscar l’equilibri entre demanda i recursos, per tal que la beneficiosa activitat esportiva arribi a tot el conjunt de la ciutadania, potenciant de manera equilibrada, totes les vessants (competició, lúdica, de benestar físic i emocional, de relacions socials, etc.)
A Sant Quirze del Vallès queden per resoldre moltes demandes de la ciutadania plantejades a l’Ajuntament, com ara el soterrament del les línies d’alta tensió, l’habitatge social, el transport públic, la via publica, etc. i aquesta n’és una més.
És per tot això, que apel·lem a tothom actuar amb sentit de responsabilitat, posant per davant l’interès general i l’equilibri entre les demandes veïnals.