aigua

SERVEIS

Municipalització de l'aigua

2 NOV 2021


El proper gener de 2023, finalitza el contracte del servei d’aigua que, durant 20 anys, ha dut a terme l’empresa CASSA (Aigües de Sabadell). Per aquest motiu o bé es renova per un període similar, o bé es recupera la gestió directa del servei, per part de l’Ajuntament, com ja han fet alguns municipis, com ara Terrassa, Barberà, El Prat, Girona, etc...
Per liquidar el contracte de servei i recuperar la gestió d’aquest servei, cal crear una comissió que haurà de valorar-ho i crear una memòria, un projecte de servei, un reglament i determinar-ne un preu.
En aquesta comissió i en representació dels usuaris, estarà aquesta Federació, perquè així ho ha decidit l’Ajuntament, davant la manca d’un Consell de Ciutat (promesa que van fer l’any 2015), en la que estarien representats tots els sectors. Fruit d’això, l’oposició ja ha manifestat la seva protesta, per la nostra preséncia.
No és difícil d'entendre la seva reacció, ja que en el seu dia , ells van privatitzar aquest servei i el resultat és difícil de justificar, un augment del 1400% en els darrers 20 anys, a la quota de servei.
Tampoc la gestió de seguiment o control ha tingut un millor resultat, ja que CASSA va suprimir el servei a l’usuari, els dissabtes, sense el consentiment de l'Ajuntament, fet que, va ser aquesta Federació qui ho va denunciar, davant el desconeixement total del consistori.
Així, doncs, estan les coses.
Els propers mesos tindrem les primeres reunions i us anirem informant de quina és l’evolució.