Reciclar amb cost. Nou impost ambiental

06 OCT 2023

Ens assabentem per la premsa, que el Consell Comarcal, junt a la majoria de localitats del Vallès Occidental estan estudiant, separar la taxa d’escombraries en dos impostos diferents, un el servei de recollida (a càrrec dels ajuntaments) i l’altre el de l’abocador (el que es llença i el que es recicla, a càrrec del Consell Comarcal).

reciclatge

Com ja hem vingut publicant des de fa temps, no reciclem i, per tant, no arribem, ni de bon tros, a complir els compromisos adquirits amb la Comunitat Europea. Així, doncs, de cara al 2024, l’apartat abocador dispararà el seu preu.

La taxa que actualment paguem (que inclou els dos conceptes), no ha tingut cap augment des del 2014 i val a dir que tampoc hem fet grans esforços, ni ens hem trencat les banyes, per fomentar el reciclatge.

Com sempre tard i malament. Ja podem anar preparant la cartera.