observatori de l'aigua
Municipalització de l'aigua

La Comissió de municipalització del servei


La llei Estatal que regula l'Administració Local, obliga a gestionar de forma sostenible i eficient els serveis prestats pels Ajuntaments, per aquest motiu a la finalització d'una concessió, com ara la del servei d'aigua.

Per aquest motiu cal crear una Comissió d'Estudi, formada per personal tècnic, membres de l'ens local i representants dels usuaris, que hauran de redactar una memòria on hi figuri:El 30 de setembre de 2021 el Ple Municipal crea la Comissió d'Estudi per l'abastament del servei municipal d'aigua i convoca la primera reunió pel 3 de novembre.

Val a dir que aquesta Federació va ser anomenada per l'Ajuntament com a representant dels usuaris quan, com hem vingut reclamant des de l'any 2015, hauria de ser un Consell de Ciutat (amb tots els sectors representats) qui estigués en el nostre lloc. Malgrat això intentem donar el màxim d'informació a tothom que estigui interessat en aquest tema, així com fer el seguiment del servei, com ja venim fent des de l'any 2005.

El 8 de febrer de 2022 la Comisió aprova la memória i el reglament per trametre'l al Ple Municipal per la seva aprovació definitiva. En la votació ens hem abstingut, doncs malgrat que estem per que els serveis bàsics, siguin públics, no podem donar el sí, vist l'experiència dels darrers 20 anys, en la gestió i seguiment del contracte.

El 15 de març s'aproven els estatuts de funcionament de l'empresa municipal que portarà el servei a a partir del 2023

aixeta