observatori de l'aigua
Municipalització de l'aigua

Introducció


El 28 de juliol de 2010, a través de la Resolució 64/292, l'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer explícitament el dret humà a l'aigua i al sanejament, reafirmant que una aigua potable neta i el sanejament són essencials per a la realització de tots els drets humans.

Tanmateix, en el cas de Catalunya la legislació és més aclaridora, bàsicament pel que determina l’art. 244 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya (TRLMC) que estableix el règim per a l’establiment de l’activitat econòmica que tingui per objecte prestar un servei públic essencial reservat per la llei als ens locals.

L'article 25 de la Llei del Régim Local recull les competències específiques dels municipis, entre la que es troba el servei d'abastament d'aigua.

L'any 2003 el govern municipal de Sant Quirze aprovava la concessió a l'empresa CASSA (Aigües de Sabadell) del servei d'abastament, distribució i manteniment de la xarxa d'aigua de Sant Quirze, per un període de 20 anys.

diposits aigua diposits aigua