observatori de l'aigua
Municipalització de l'aigua

Els preus


Des de l'any 2006 al 2021:

La quota de servei ha augmentat un 92,36%

El preu del m3 bàsic ha augmentat un 59,02%

El preu del cànon ha augmentat un 50,21%

L'IPC a Catalunya ha estat d'un 29,4%

Preu aigua