observatori de l'aigua
Municipalització de l'aigua

De quina xarxa d'aigua disposem


L’aigua potable que abasteix el municipi té una única font de procedència: el subministrament en alta des de la xarxa gestionada per Aigües Ter Llobregat (ATL).

La distribució interna es realitza mitjançant una xarxa de 132 quilómetres, 13 dipósits amb una capacitat d'uns 18.000 m3 i 8 bombes d'impulsió.

El consum (any 2020) va estar de 1.176.000 m3 dels que el 73,44% corresponien a consum de vivendes (6.393 abonats) i la resta d'industries, agricultura, comunitats, boques incendi, etc (1.280 abonats).

El rendiment de la xarxa és del 74,88%

Xarxa aigua