ELECCIONS 2023 - PASSEM COMPTES

Pròleg    
CAPITOL I - El servei d'aigua    
CAPITOL II - Medi ambient    
CAPITOL III - Escombraries    
CAPITOL IV - Mobilitat    
CAPITOL V - Habitatge    
CAPITOL VI - Civisme    
CAPITOL VII - Participació    
CAPITOL VIII - Urbanisme    
CAPITOL IX - Feminisme/LGTBI    
CAPITOL X - Via Pública    
CAPITOL XI - Poliesportiu