1. Anomenat Cap de l'Area d'Urbanisme a dit pel Govern Municipal
  2. Inputat l'any 2006 per la Fiscalia en el cas Adigsa, popularment conegut com el cas 3%
  3. Imputat per delictes comptables a Moià, dins la societat Moiafutur.(1)
  4. Constitueix el novembre de 2008 la Societat Q14-Serveis d'Arquitectura, junt als senyors Alfredo Fernandez Morales i Daniel Garcia Vogedes, els quals reben encàrrecs, en tràmit d'urgència de l'Ajuntament (2)
  5. El maig de 2011, la Fiscalia el porta de nou als tribunals, per les assignacions fetes a Sant Quirze.
  6. Malgrat les acusacions de la Fiscalia, l'alcaldessa el nomena de nou, Cap d'Urbanisme el 2011.
  7. El febrer de 2013 marxa de l'Ajuntament, amb un total de 3 processos oberts davant la justícia.
  8. Jutjat l'octubre de 2015 per les assignacions fetes a Sant Quirze.

(1)Segons diversos mitjans de comunicació.
(2)Segons les actes de la Junta de Govern Local