Enquesta mensual

Hauria de ser obligatoria la mascareta al carrer?

SI 100 %
NO 0 %
Admet una sola resposta per ordinador