Enquesta mensual

Creu correcte la freqüència de pas del bus?

SI 14 %
NO 86 %
Admet una sola resposta per ordinador