Enquesta mensual

Haurien d'aixecar-se les restriccions als que estan vacunats?

SI 67 %
NO 33 %
Admet una sola resposta per ordinador