Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

AJUNTAMENT - PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2019

INGRESSOS   DESPESES
Impostos directes 11.284.000,00   Personal 8.876.106,04
Impostos indirectes 270.000,00   Bens i serveis 8.317.813,85
Taxes i altres ingressos 2.507.800,00   Despeses financeres 85.500,00
Transferències corrents 5.106.780,59   Transferències corrents 903.456,49
Ingressos patrimonials 283.900,00   Inversions reals 1.457.601,96
Transferències de capital 466.651,96   Transferències de capital 33.000,00
Passisus financers 568.000,00   Passisus financers 833.654,21
TOTAL 20.487.132,55   TOTAL 20.487.132,55
  1. El pressupost baixa un 0,50%
  2. Baixen la inversió i les depeses generals en un 17,32% i un 2,73% respectivament
  3. S'apuja la despesa de personal un 5,38% i les despeses financeres un 2,26%