> Federació Veïns Sant Quirze

ALTA TENSIÓ - OPCIONSEl desembre de 2004, la primera tinent d'alcalde de Sant Quirze, en resposta a la pregunta d'un grup municipal, informa de les opcions que estan damunt la taula:

Desviament amb traçat alternatiu aeri de recorregut urbà. Legal i tècnicament inviable.
Soterrament en traçat urbà. Tècnica i económicament costós, i des del punt de vista de seguretat no recomanable, tractant-se de línies d'alta tensió. Soterrament fora del sól urbà aprofitant paratges naturals i zona forestal. Económicament costós i amb un alt impacte ambiental (corredor de serveis i manteniment).
Soterrament arran d'autopista o bé utilitzant galeries de serveis aprofitant el tercer carril de la C-58 en projecte. Cost económic molt alt peró tècnicament, ecológicament, visualment i pel que fa a la seguretat, la millor alternativa de totes.
Desviament i traçat aeri de recorregut a través de Serra de Galliners. Opció escollida per la companyia i sent la única que aquesta està disposada a assumir económicament en la seva integritat. Altíssim cost ecológic i visual.
El març de 2007, l'Ajuntament ofereix 660.000€ a la Generalitat, pel soterrament d'una de les línies elèctriques. Sembla que la cosa ja està feta.
El setembre de 2007, el nou govern municipal afirma que sense el consentiment d'Endesa no hi ha res a fer.
El desembre de 2008 el nou govern municipal, signa un conveni amb El Castellet, pel que 600.000€ que estàn previstos destinar al soterrament de les línies, es podran utilitzar a eixugar el dèficit municipal.
El març de 2010 es publica al Diari de la Generalitat la intenció de fer passar la MAT per Serra de Galliners.
El juliol de 2010 l'Ajuntament anuncia que requalificarà els terrenys de Cobega i amb les plusvàlues soterrarà les línies elèctriques.

LA PRESA DE PEL CONTINUA